Mysql Database optimization techniques

Mysql Database optimization techniques